Phòng hành chính
HCMIP

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

TRUNG TÂM VẬT LÝ

Giới thiệu
English

PHÒNG HÀNH CHÍNH

Thông tin chung

Văn phòng: Phòng 201, Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

E-mail: vanthu(at)hcmip.vast.vn

Điện Thoại: 028-38222246