HCMIP

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

TRUNG TÂM VẬT LÝ

Trang chủ
English

GIỚI THIỆU

Trụ sở số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng: Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, nghiên cứu ứng dụng triển khai, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực vật lý và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.      

Nhiệm vụ:

Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của Trung tâm Vật lý là Phòng Vật lý - một trong 4 phòng nghiên cứu đầu tiên của Viện Khoa học và Kỹ thuật B2 được thành lập vào ngày 04/07/1975 theo Quyết định số 05/QĐ-75 của Trung ương cục Miền Nam. Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước và Viện Khoa học Việt Nam phụ trách điều động lực lượng cán bộ, vận chuyển trang thiết bị và cung cấp tài liệu. Phòng Vật lý có nhiệm vụ nghiên cứu vật lý lý thuyết, nghiên cứu ứng dụng các phương pháp vật lý hiện đại, sử dụng năng lượng mặt trời và chế tạo linh kiện điện tử.

Năm 1976 Viện Khoa học và Kỹ thuật B2 được sáp nhập vào Viện Khoa học Việt Nam và trở thành Phân Viện Khoa học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1978, với số lượng đông đảo các cán bộ được đào tạo từ nước ngoài về và chuyển vào Nam công tác, Phòng Vật lý tách ra thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sử dụng Năng lượng Mặt trời và Phòng Vật lý Ứng dụng, trực thuộc Phân Viện Khoa học Việt Nam tại Tp. HCM. Trung tâm Nghiên cứu Sử dụng Năng lượng Mặt trời gồm 2 phòng nghiên cứu về quang điện và quang nhiệt. Phòng Vật lý Ứng dụng có các nhóm nghiên cứu về Vật lý Lý thuyết, Hóa Lý, Khối phổ, Hạt nhân, Công nghệ Vật liệu và Điện tử.

Năm 1988, Viện Khoa học Việt Nam chủ trương tập trung lực lượng cán bộ nghiên cứu vật lý, Trung tâm Năng lượng Mặt trời và Phòng Vật lý Ứng dụng sát nhập thành Trung tâm Vật lý tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Nghị định 24/CP của Chính phủ ngày 22/05/1993, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia được thành lập trên cơ sở Viện Khoa học Việt Nam. Ngày 19/06/1993, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia ban hành Quyết định số 26/KHCNQG-QĐ về việc thành lập Phân Viện Vật lý tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Viện Vật lý. Phân Viện Vật lý tại Tp. Hồ Chí Minh hình thành từ các nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm Vật lý tại Tp.HCM; Trung tâm Vật lý Vũ trụ và Kỹ thuật Viễn thám; nhóm nghiên cứu về động lực học ven sông, ven biển và thềm lục địa thuộc Viện Hải dương học Nha Trang; Trung tâm Vật lý Công trình – Xây dựng và phòng Nghiên cứu Địa từ và Điện ly thuộc Phân Viện KHVN tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 20/09/2007, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ban hành Quyết định số 1899/QĐ-KHCNVN về việc tổ chức lại Phân Viện Vật lý tại Tp. Hồ Chí Minh thành Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 01/11/2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quyết định số 1813/QĐ-VHL sáp nhập Viện Vật lý Tp. Hồ Chí Minh vào Viện Cơ học và Tin học ứng dụng. Sau khi sáp nhập Viện Vật lý Tp. Hồ Chí Minh đổi tên thành Trung tâm Vật lý trực thuộc Viện Cơ học và Tin học ứng dụng.