Phòng vật lý chất rắn và vật liệu
HCMIP

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

TRUNG TÂM VẬT LÝ

Giới thiệu
English

PHÒNG VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ VẬT LIỆU

Thông tin chung

Văn phòng: Phòng 210 và 211, Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028-38234769

Lĩnh vực nghiên cứu

Phòng thí nghiệm vật liệu