Lễ kết nạp đảng viên mới
HCMIP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu
Thông báo

TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 19/5/2021

Chi bộ Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện quyết định số 14- và số 15-QĐ/ĐUVHL của Đảng Ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 19 tháng 5 năm 2021 Chi bộ Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng ưu tú Trần Thị Ngọc - chuyên viên phòng quản lý tổng hợp và Nguyễn Thanh Hoàng - nghiên cứu viên phòng vật lý lý thuyết và tính toán. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Kim Dung, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Tại buổi lễ đồng chí Huỳnh Thanh Đức - bí thư chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Thị Ngọc và đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, đồng thời cũng đã thay mặt Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới.

Các đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sau thời gian làm việc, buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong thực hiện công tác xây dựng Đảng được coi là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực và nhiệt huyết, tạo điều kiện để Chi bộ không ngừng phát triển lớn mạnh.