Sản phẩm
HCMIP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu
Tin tức

SẢN PHẨM

Thiết bị đo nước

Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-2004

Máy SCM-2004 dùng đo dung dịch có độ dẫn điện thấp như nước cất, nước trao đổi ion, nước sinh hoạt, ...

Máy đo độ dẫn điện dung dịch SCM-902A

Máy SCM-902A dùng đo dung dịch có độ dẫn cao đến 200 mS/cm như nước thải, ...

Máy đo độ muối SM-802

Máy đo hàm lượng oxy trong nước DO-802

Máy đo PH-506

Máy đo PH-62K

Máy đo PHC-62K

Dung dịch hiệu chuẩn

Thiết bị đo nhiệt độ

Máy đo nhiệt độ DTM-092K

Đo nhiệt độ từ -50ºC đến +150ºC

Máy đo nhiệt độ KTM-905

Đo nhiệt độ từ -65ºC đến +1260ºC

Máy đo nhiệt độ KTM-607

Đo nhiệt độ từ -65ºC đến +199,9ºC

Đầu đo nhiệt độ Type K