HCMIP

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

TRUNG TÂM VẬT LÝ

Giới thiệu
English

ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN

Tên đề tài, dự án Thuộc chương trình Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
Phát triển các thuật toán cho trạng thái kích thích của hệ phân tử phức tạp và đóng gói các chương trình thành phần mềm mã nguồn mở Độc lập trẻ cấp VHL Trần Nguyên Lân 2022-2023
Dự án Cải tạo, sửa chữa Đài quan trắc khí quyển Hóc Môn Xây dựng cơ bản (VAST) Nguyễn Thu Trang 2020
Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu điện ly và phát triển thiết bị hiện đại cho đo đạc quan trắc môi trường Đầu tư thiết bị nhỏ lẻ (VAST) Phạm Minh Tiến 2019
Động học của polariton ngưng tụ không cân bằng (MS: 103.01-2017.30) NAFOSTED Đoàn Trí Dũng 2018-2020
Nghiên cứu lý thuyết về dòng quang điện cực nhanh trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều (MS: 103.01-2017.42) NAFOSTED Huỳnh Thanh Đức 2018-2020
Tìm kiếm vật liệu cách điện tô pô hai chiều có độ rộng vùng cấm phần lõi lớn dựa trên vật liệu silicene sử dụng phương pháp nguyên lý ban đầu (MS: 103.01-2015.14) NAFOSTED Trần Nguyên Lân 2016-2018
Sự hình thành cấu trúc trong trạng thái ngưng tụ của polariton (MS: 103.02-2012.66) NAFOSTED Đoàn Trí Dũng 2013-2015
Một số nghiên cứu về các hiện tượng phi tuyến quang học trong hệ bán dẫn cấu trúc nanô (MS: 103.62-2012.26) NAFOSTED Cao Huy Thiện 2013-2015