Phòng vật lý lý thuyết và tính toán
HCMIP

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

TRUNG TÂM VẬT LÝ

Giới thiệu
English

PHÒNG VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN

Thông tin chung

Văn phòng: Phòng 206 và 208, Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028-38234769

Lĩnh vực nghiên cứu

Cụm máy tính hiệu năng cao

Xem chi tiết